اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

قابل توجه دانشجویان

زمان کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم 95-94 تاتاریخ 95/03/13 تمدیدشد.

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویانی که تمایل به بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه در جشنواره فرهیختگان را دارند ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/03/5 به اداره برنامه ریزی دانشکده واقع در طبقه سوم جناب آقای پلاش مراجعه نمایید

اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان دکتری

ارائه کارنامه های آزمون تافل (مردودی وقبولی )جهت ثبت سیستم ومحاسبه شهریه امتحان جامع الزامی می باشد .دانشجویان موظف می باشند به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.