انتصاب جناب آقای دکتر خسروظفرنوایی

انتصاب جناب آقای دکتر خسروظفرنوایی

۰۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۱ کد خبر : ۱۲۷۳۷ اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۵۹

همکارمحترم جناب آقای دکترخسروظفرنوایی

انتصاب شایسته حضرتعالی درسمت معاونت هماهنگی ومشاوردفترهیات امناء سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی راتبریک می گوییم وازخداوند متعال توفیقات روزافزون شمارا خواستاریم .          

                                                                                                               دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کلید واژه ها: دانشکده ادبیات وعلوم انسانیتهران مرکزیدانشگاه آزاد اسلامیدکتر خسروظفرنواییانتصاب دکتر خسروظفرنوایی