چارت دروس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

چارت دروس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۵ کد : ۱۵۹۴۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۶۳۱
چارت دروس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

1-جدول_چارت_دروس علوم قرآن و حدیث_ارشد_-

2-جدول_چارت_دروس_ارشد ادبیات عربی

3-جدول_چارت_دروس_ارشدادبیات_تطبیقی

4-جدول_چارت_دروس_ارشدادبیات_فارسی

5-چارت_ارشد_تاریخ_-_عمومی_جهان

6-چارت_ارشد_تاریخ_اسلام

7-چارت_ارشد_تاریخ_ایران_اسلامی

8-چارت_ارشد_تاریخ_ایران_باستان

9-چارت_ارشد_جغرافیا_و_برنامه_ریزی_گردشگری

10-چارت_ارشد_جغرافیاو_برنامه_ریزی__شهری_-_آمایش

11-چارت_ارشد_جغرافیای_سیاسی

12-چارت_ارشد_سیستم_اطلاعات_جغرافیایی

13-چارت_ترم_بندی_دروس_دوره_کارشناسی_-_علوم قرآن و حدیث

14-چارت_ترم_بندی_دروس_دوره_کارشناسی_ادبیات_داستانی

15-چارت_ترم_بندی_دروس_دوره_کارشناسی_ادبیات_فارسی

16-چارت_دکتری(علوم قرآن و حدیث1)

17-چارت_-دکتری__عرفان_اسلامی

18-چارت_دکتری_ادبیات_فارسی

19-چارت-_دکتری_ادیان_و_عرفان

20-چارت_دکتری_باستان_شناسی_دوره_اسلامی

21-چارت_دکتری_باستان_شناسی_دوره_تاریخی

22-چارت_دکتری_تاریخ_-_تاریخ_بعد_از_اسلام

23-چارت_دکتری_تاریخ_-_تاریخ_قبل_از_اسلام

24-چارت_دکتری_تاریخ_اسلام

25-چارت_دکتری_تاریخ_تمدن_و_ملل_اسلامی

26-چارت_دکتری_جغرافیا__و_برنامه_ریزی_روستایی

27-چارت_دکتری_جغرافیا__و_برنامه_ریزی_شهری

28-چارت_دکتری_سیاسی

29-چارت_دکتری_فرهنگ_و_زبانهای_باستانی_ایران

30-چارت-_دکتری_فلسفه_علم

31-چارت_دکتری_فلسفه_معاصر

32-چارت_-دکتری_کلام_اسلامی

33-چارت_دوره_کارشناسی_تاریخ

34-چارت_کلیه_رشته_ها_و_مقاطع_گروه_فقه(1)

35-چارت-دکتری_فلسفه_و_کلام_اسلامی_ورودی_97_به_بعد

36-چارت-دکتری_کلام_-کلام_جدید

37-چارت-کارشناسی_ارشد_ادیان_و_عرفان

38-چارت-کارشناسی_ارشد_عرفان_اسلامی

39-چارت-کارشناسی_ارشد_فلسفه


( ۲۴ )

نظر شما :