اخبار و رویدادها

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویانی که تمایل به بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه در جشنواره فرهیختگان را دارند ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۵ به اداره برنامه ریزی دانشکده واقع در طبقه سوم جناب آقای پلاش مراجعه نمایید

ادامه مطلب