مدیر گروه

مدیر گروه تاریخ و باستان شناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی

مشخصات شخصی :

     نام و نام خانوادگی : مهرناز بهروزی

     وضعیت : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

     گروه آموزشی : تاریخ وباستانشناسی

     مرتبه علمی:  استادیار

     تاریخ ومحل تولد:

 ایمیل شخصی           mehrnaz_behroozi@yahoo.com

 

 مشخصات تحصیلی:

  دکتری:تاریخ و تمدن                        گرایش:                      دانشگاه: علوم وتحقیقات

  کارشناسی ارشد:تاریخ و تمدن          گرایش:                     دانشگاه:

 کارشناسی: تاریخ و تمدن                گرایش:                      دانشگاه:

 

سمت های اجرایی:

مدیرگروه

 

سوابق آموزشی:

تدریس دروس تخصصی مقطع کارشناسی: تاریخ

تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد: تاریخ

تدریس دروس مقطع دکتری: تاریخ و تاریخ و تمدن

 

دانلود رزومه