مدیر گروه

مدیر گروه دکتری زبان و ادبیات و علوم انسانی

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی: محمدعلی گذشتی

وضعیت:عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

گروه آموزشی:زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: دانشیار

تاریخ و محل تولد: یزد 1324

ایمیل : m.ghozashti@iauctb.ac.ir

 

مشخصات تحصیلی:

دکتری:  زبان و ادبیات فارسی        دانشگاه:دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فارسی     دانشگاه: دانشگاه تهران

کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه:دانشگاه تهران

 

سمت  اجرایی:

مدیر گروه دکتری زبان و ادبیات فارسی وفرهنگ و  زبان های باستان

رئیس واحد تهران مرکزی

معاون آموزشی واحد تهران مرکزی

مدیر کل طرح و برنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و رئیس مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج)

 

سوابق آموزشی:

تدریس دروس مقطع دکتری:دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی

تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد: تحقیق در دستور زبان فارسی

تدریس دروس تخصصی مقطع کارشناسی: دستورزبان فارسی-تاریخ زبان فارسی-مقدمات زبان شناسی

 

 

دانلود رزومه

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد  زبان و ادبیات و علوم انسانی

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی : اشرف شیبانی اقدم

مرتبه علمی: دانشیار

وضعیت:عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تاریخ تولد: 1346

محل تولد: تبریز

ایمیل: a.sheibaniaghdam@iauctb.ac.ir

 

 

مشخصات تحصیلی:

دکتری ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تبریز

دیپلم علوم تجربی دبیرستان الزهرا تبریز

 

سمت های اجرایی:

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی:

طرح پژوهشی : تحلیل سبک شناختی ساختار فعل نثر قرن شش

 

زمینه های پژوهشی:

سبک شناسی - زبان شناسی - ادبیات معاصر
 

سوابق آموزشی:

دکتری : ( نقدو بررسی ادبیات معاصر ایران  )

کارشناسی ارشد : تاریخ جهانگشای جوینی و مرزبان نامه ، تاریخ بیهقی

کارشناسی : سبک شناسی  نظم و نثر ، ادبیات معاصر نظم و نثر ، آثار سعدی  غزلیات صائب تبریزی

 

دانلود رزومه