اخبار و اطلاعیه ها

    قابل توجه دانشچویان رشته ادبیات فارسی که با استاد حافظی زاده درس دارند:

 

         کلاسهای درس خانم حافظی زاده در این هفته تشکیل نمیشود. ( 1393/11/25 )