درباره گروه

درباره گروه زبان و ادبیات فارسی و زبان و فرهنگ های باستانی

گروه زبان و ادبیات فارسی یکی از اولین گروههای آموزشی واحد تهران مرکزی است که فعالیت خود را از سال 1361 آغاز نموده است این گروه در ابتدا مجری مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی بوده و علاوه بر این از سالهای 1376 و 1384 به ترتیب مجری مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی بوده و از سال 1389 نیز در مقطع کارشناسی ادبیات داستانی پذیرش دانشجو داشته است.