درباره گروه

درباره گروه زبان و ادبیات عرب

گروه ادبیات عرب نخستین گروه زبان و ادبیاتی است که در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران تشکیل شده ایت این گروه شامل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری می باشد تعداد اعضای هیات علمی آن شانزده نفر که 4 نفر آن دانشیار و 10 نفر استادیار و 2 مربی میباشد

درباره گروه علوم قرآن وحدیث

گروه علوم قرآن و حدیث شامل سه مقطه کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری می باشد پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی از سال 82 در مقطع ارشد از سال 76 و دکتری از سال 88 می باشداین گروه هشت عضو هیات علمی تمام وقت دارد