مدیر گروه

موسی  ملایری
lمدیرگروه فلسفه وادیان و عرفان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
http://m-malayeri-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 
 

 

مشخصات شخصی:

 • مرتبه ی علمی: دانشیار
 • تاریخ تولد: 1344/11/17
 • محل تولد: سربند(اراک)
 • malayeri50@yahoo.com

مشخصات تحصیلی:

 • دکتری:دکترای تخصصی   گرایش: فلسفه ی اسلامی   دانشگاه: واحد علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد: فلسفه اسلامی   گرایش: فلسفه و کلام اسلامی   دانشگاه: دانشگاه تهران
 • کارشناسی: فلسفه اسلامی   دانشگاه: فردوسی مشهد
 • دیپلم: علوم انسانی

سمت های اجرایی:

 • مدیریت گروه معارف واحد تهران مرکز.  سردبیری مجله ی آفاق حکمت
 • تجربیات پژوهشی- دانشگاهی: (صفحه ضمیمه)
 • زمینه های پژوهشی: فلسفه و کلام

سوابق آموزشی:

 • تدریس در مقاطع کارشناسی (18سال) ارشد (10سال) دکتری(5نیمسال)

 

فعالیت های پژوهشی

 • 1ـ تألیف، تبیین فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدرا، قم، انتشارات طه، 1384
 • 2ـ مقاله علمی پژوهشی، تفاوت جوهری نظریه فارابی و ابن رشد در تطبیق بین حکمت وشریعت، مجله نامه مفید، شماره  34، اسفند1381
 • 3ـ مقاله علمی پژوهشی، زبان تمثّلی دین درحکمت صدرالمتألهین، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شماره 161،سال1381
 • 4ـ مقاله علمی پژوهشی، هویت  انسان در مکتب تفکیک، مجله پژوهش دینی، شماره7، پائیز1383
 • 5 ـ مقاله علمی پژوهشی، مختصات رویکرد فلسفی صدرالمتألهین به قرآن کریم، مجله پژوهش دینی، شماره12، سال1384
 • 6 ـ مقاله علمی ترویجی، المیزان و بسط در معنا شنای قرآن، مجله پژوهش دینی، شماره4، بهار1382
 • 7 ـ مقاله تخصصی، بررسی یک قاعده علم شناسانه در حکمت صدرالمتألهین، مجله الهیات، شماره2، بهار83
 • 8 ـ مقاله تخصصی، علامه طباطبایی و تحدید منطقی دامنه علوم برهانی، مجله الهیات، شماره3، تابستان1383
 • 9 ـ همایش بین المللی، مقاله  سهم ابن سینا در تبیین فلسفی وحی، خلاصه مقالات همایش بین المللی ابن سینا همدان سال1383،  انتشارات خواجه رشید،1383
 • 10 ـ همایش بین المللی، مقاله کلید تفکر صدر المتألهین، مجموعه مقالات دومین کنگره جهانی ملاصدرا و حکمت متعالیه سال1383 تهران، جلد ، نشر بنیاد حکمت صدرا،1385
 • 11- مقاله تخصصی، تطبیقی پیرامون قضایای جزئی و کلی در منطق قدیم و جدید، مجله حکمت و فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی،شماره8
 •  12- مقاله علمی پژوهشی، نیازبه علم کلام و تمایز روش شناختی آن از فلسفه، مجله برهان و عرفان، شماره9 و10
 • 13ـ مقاله علمی پژوهشی، لاهیجی و احیاء سنت کلامی معصومین، مجله علمی پژوهشی صحیفه مبین، شماره42 بهار و تابستان87
 • 14ـ همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر، مقاله: معروف و منکر در قلمرو عقاید و چالش آزادی عقیده و نو اندیشی، مجموعه مقالات، زمستان1387
 • 15ـ مقاله علمی پژوهشی، قرآن توسعه و علوم اسلامی، مجله پژوهش دینی، شماره 16 بهار و تابستان 1387
 • 16 ـ مقاله علمی تخصصی، امکان علم حصولی به خداوند، مجله منهاج، شماره ششم، بهار و تابستان 1386
 • 17ـ مقاله علمی پژوهشی، گوهر عرفان در نظام اخلاقی قرآن، مجله علمی پژوهشی پژوهش ادبی،شماره دهم و یازدهم پاییز و زمستان1387
 • 18ـ مقاله علمی پژوهشی، بررسی و نقد چهار رویکرد در الهیات سلبی، مجله علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، تابستان 1388،  شماره17
 • 19ـ مقاله علمی پژو هشی، منطق تعریف در بوته نقد و داوری، مجله علمی پژوهشی حکمت و فلسفه، پاییز 1388، شماره19
 • 20ـ مقاله علمی پژوهشی، فلسفه‌ی علم حکمای مسلمان و پیشینه‌ی ارسطویی آن، مجله علمی پژوهشی پژوهشهای فلسفی، شماره یازدهم، بهار و تابستان1386
 • 21ـ ترجمه مقاله، Contemporary Islamic philosophy   ، «فلسفه اسلامی معاصر»، مجله اطلاعاتِ حکمت و معرفت، شماره49
 • 22ـ مقاله، ابن سینا و تأملات فلسفی پیرامون وحی، در کتابِ «چکیده عقل ناب»، نشر بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا،1388
 •  23- مقاله علمی پژوهشی، نظریه های بدن برزخی، مجله علمی پژوهشی پژوهش دینی.
 • 24ـ مقاله زبان وعدو وعید در قرآن چالشها و مختصات آن، مجله لسان صدق، شماره اول، تابستان 91 
مقالات در Google scholar
Citation indices All Since 2012
Citations 0 0
h-index 0 0
i10-index 0 0
عنوان / نویسنده
سال
ارجاع داده شده
زبان وعد و وعید در قرآن، چالشها و مختصاتِ آن
موسی ملایری
لسان صدق 1 (1), 92-114, 2012
2012
فلسفه ی علمِ حکمای مسلمان و پیشینه ی ارسطویی آن
موسی ملایری
جستارهای فلسفی 5, 169-187, 2008
2008
زبان تمثّلی دین درحکمت صدرالمتألهین
موسی ملایری
مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شماره 161،سال1381, 0
 
نظریه های بدن برزخی بررسی: و نقد
ملایری موسی
پژوهش دینی, 0
 
منطق تعریف در بوته نقد و داوری
ملایری موسی
حکمت و فلسفه 5 (319), 85-102, 0
 
بررسی نظریه تقدم نفس بر بدن از نگاه ملاصدرا و علامه مجلسی
سیده مریم کطائیان, موسی ملایری, فلسفه گروه, آزاد اسلامی دانشگاه, ...