مدیر گروه

 
 
 

مدیر گروه فلسفه - ادیان و عرفان

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی: موسی  ملایری

 • مرتبه ی علمی: دانشیار

 • تاریخ تولد: 1344/11/17

 • محل تولد: سربند(اراک)

 • malayeri50@yahoo.com

مشخصات تحصیلی:

 • دکتری:دکترای تخصصی   گرایش: فلسفه ی اسلامی   دانشگاه: واحد علوم و تحقیقات

 • کارشناسی ارشد: فلسفه اسلامی   گرایش: فلسفه و کلام اسلامی   دانشگاه: دانشگاه تهران

 • کارشناسی: فلسفه اسلامی   دانشگاه: فردوسی مشهد

 • دیپلم: علوم انسانی

سمت های اجرایی:

 • مدیریت گروه معارف واحد تهران مرکز.  سردبیری مجله ی آفاق حکمت

 • تجربیات پژوهشی- دانشگاهی: (صفحه ضمیمه)

 • زمینه های پژوهشی: فلسفه و کلام

سوابق آموزشی:

 • تدریس در مقاطع کارشناسی (18سال) ارشد (10سال) دکتری(5نیمسال)

 

فعالیت های پژوهشی

 • 1ـ تألیف، تبیین فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدرا، قم، انتشارات طه، 1384

 • 2ـ مقاله علمی پژوهشی، تفاوت جوهری نظریه فارابی و ابن رشد در تطبیق بین حکمت وشریعت، مجله نامه مفید، شماره  34، اسفند1381

 • 3ـ مقاله علمی پژوهشی، زبان تمثّلی دین درحکمت صدرالمتألهین، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شماره 161،سال1381

 • 4ـ مقاله علمی پژوهشی، هویت  انسان در مکتب تفکیک، مجله پژوهش دینی، شماره7، پائیز1383

 • 5 ـ مقاله علمی پژوهشی، مختصات رویکرد فلسفی صدرالمتألهین به قرآن کریم، مجله پژوهش دینی، شماره12، سال1384

 • 6 ـ مقاله علمی ترویجی، المیزان و بسط در معنا شنای قرآن، مجله پژوهش دینی، شماره4، بهار1382

 • 7 ـ مقاله تخصصی، بررسی یک قاعده علم شناسانه در حکمت صدرالمتألهین، مجله الهیات، شماره2، بهار83

 • 8 ـ مقاله تخصصی، علامه طباطبایی و تحدید منطقی دامنه علوم برهانی، مجله الهیات، شماره3، تابستان1383

 • 9 ـ همایش بین المللی، مقاله  سهم ابن سینا در تبیین فلسفی وحی، خلاصه مقالات همایش بین المللی ابن سینا همدان سال1383،  انتشارات خواجه رشید،1383

 • 10 ـ همایش بین المللی، مقاله کلید تفکر صدر المتألهین، مجموعه مقالات دومین کنگره جهانی ملاصدرا و حکمت متعالیه سال1383 تهران، جلد ، نشر بنیاد حکمت صدرا،1385

 • 11- مقاله تخصصی، تطبیقی پیرامون قضایای جزئی و کلی در منطق قدیم و جدید، مجله حکمت و فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی،شماره8

 •  12- مقاله علمی پژوهشی، نیازبه علم کلام و تمایز روش شناختی آن از فلسفه، مجله برهان و عرفان، شماره9 و10

 • 13ـ مقاله علمی پژوهشی، لاهیجی و احیاء سنت کلامی معصومین، مجله علمی پژوهشی صحیفه مبین، شماره42 بهار و تابستان87

 • 14ـ همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر، مقاله: معروف و منکر در قلمرو عقاید و چالش آزادی عقیده و نو اندیشی، مجموعه مقالات، زمستان1387

 • 15ـ مقاله علمی پژوهشی، قرآن توسعه و علوم اسلامی، مجله پژوهش دینی، شماره 16 بهار و تابستان 1387

 • 16 ـ مقاله علمی تخصصی، امکان علم حصولی به خداوند، مجله منهاج، شماره ششم، بهار و تابستان 1386

 • 17ـ مقاله علمی پژوهشی، گوهر عرفان در نظام اخلاقی قرآن، مجله علمی پژوهشی پژوهش ادبی،شماره دهم و یازدهم پاییز و زمستان1387

 • 18ـ مقاله علمی پژوهشی، بررسی و نقد چهار رویکرد در الهیات سلبی، مجله علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، تابستان 1388،  شماره17

 • 19ـ مقاله علمی پژو هشی، منطق تعریف در بوته نقد و داوری، مجله علمی پژوهشی حکمت و فلسفه، پاییز 1388، شماره19

 • 20ـ مقاله علمی پژوهشی، فلسفه‌ی علم حکمای مسلمان و پیشینه‌ی ارسطویی آن، مجله علمی پژوهشی پژوهشهای فلسفی، شماره یازدهم، بهار و تابستان1386

 • 21ـ ترجمه مقاله، Contemporary Islamic philosophy   ، «فلسفه اسلامی معاصر»، مجله اطلاعاتِ حکمت و معرفت، شماره49

 • 22ـ مقاله، ابن سینا و تأملات فلسفی پیرامون وحی، در کتاب «چکیده عقل ناب»، نشر بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا،1388

 •  23- مقاله علمی پژوهشی، نظریه های بدن برزخی، مجله علمی پژوهشی پژوهش دینی.

 • 24ـ مقاله زبان وعدو وعید در قرآن چالشها و مختصات آن، مجله لسان صدق، شماره اول، تابستان 91 

 

 

عنوان / نویسنده

سال

ارجاع داده شده

زبان وعد و وعید در قرآن، چالشها و مختصاتِ آن

موسی ملایری
لسان صدق 1 (1), 92-114, 2012

2012

 

فلسفه ی علمِ حکمای مسلمان و پیشینه ی ارسطویی آن

موسی ملایری
جستارهای فلسفی 5, 169-187, 2008

2008

 

زبان تمثّلی دین درحکمت صدرالمتألهین

موسی ملایری
مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شماره 161،سال1381, 0

 

 

نظریه های بدن برزخی بررسی: و نقد

ملایری موسی
پژوهش دینی, 0

 

 

منطق تعریف در بوته نقد و داوری

ملایری موسی
حکمت و فلسفه 5 (319), 85-102, 0

 

 

بررسی نظریه تقدم نفس بر بدن از نگاه ملاصدرا و علامه مجلسی

سیده مریم کطائیان, موسی ملایری, فلسفه گروه, آزاد اسلامی دانشگاه, ...

 

دانلود رزومه