زبان و ادبیات فارسی

 

لیست اعضای هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی مقطع تحصیلات تکمیلی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1

حسین بهزادی اندوهجردی

دانشیار

 

3

علی اصغر حلبی

استادیار

 

4

پروین سلاجقه

استادیار

 

5

مریم صادقی گیوی

دانشیار

 

6

محمد علی گذشتی

دانشیار

 

 

لیست اعضای هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1

منیره احمد سلطانی            

استادیار       

 

2

مهناز جعفریه

استادیار

 

3

تراب جنگی قهرمان

استادیار

 

4

شروین خمسه

استادیار

 

5

احمد خیالی خطیبی

استادیار

 

6

دره دادجوی توکلی

استادیار

 

7

اشرف شیبانی اقدم

استادیار

 

8

شهرام عدالتی شاهی

مربی

 

9

سهیلا قسیمی ترشیزی

استادیار

 

10

اکرم گلشنی

استادیار

 

11

ویدا وفایی

استادیار

 

12

عالیه یوسف فام

استادیار