تماس با ما

تماس با ما :

 آدرس دانشکده : میدان امام حسین ،خیابان دماوند، جنب بیمارستان بوعلی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ،ساختمان شماره 1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شماره تلفن های تماس : 33791930-33797776 -33793332

ایمیل دانشکده ادبیات و علوم انسانی               

 lit-lab @iauctb.ac.ir